Analyser og rapporter

Inden for turismen udarbejdes der forskellige former for rapporter og analyser, som kan give nyttig viden.

Få det fulde overblik over analyser og rapporterne her:

VisitDenmark udarbejder hvert år analyser, som kan give dig ny viden om turismen og turisterne i Danmark. Materialet kan findes her.  

Dansk Kyst- og Naturturisme publicerer analyser om bl.a. image- og potentiale, samt gæstetilfredshed. Materialet kan findes her. 

Tilsvarende har VisitNordjylland tidligere gennemført analyser og statistiske opgørelser af turismen i region Nordjylland. Materialet kan findes her.