NordVestSmart Production

Fra automatisering til digitalisering - gennem innovationspartnerskaber!

Projektet NordVestSmart Production er bevilget til Jammerbugt og Vesthimmerland Kommuner og har til formål, at støtte produktionsvirksomheders overgang til digitale produktionsformer. Industri 4,0 er én væsentlig overskrift i projektet - den 4. industrielle revolution, der stiller en række ændrede muligheder op for hvorledes virksomheder skal investere i nye teknologier og metoder.

Hvorfor deltage i projektet?

For små og mellemstore virksomheder er der særligt to udfordringer forbundet med Industri 4.0. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvor og hvordan der skal investeres i nye teknologier og metoder. Det kan også være vanskeligt at finde de rigtige efteruddannelser og nye medarbejdere. NVSP sætter fokus på præcist disse to udfordringer. Det gøres gennem inspirationsevents, innovationspartnerskaber og try-outs.

Del 1: SmartTalks og Inspirationsevents
Der afvikles en række inspirationsevents i form af korte præcise præsentationer af oplægsholdere med teoretisk og praktisk erfaring med Industry 4.0 metoder og teknikker samt demonstrationer, hvor teknologieksperter i praktis demonstrerer de nyeste teknikker.

Se liste med SmartTalks og events i boksene til højre.

Del 2: Innovationspartnerskaber
Kernen i NVSP er innovationspartnerskaber bestående af forskere, teknologieksperter, virksomhedsledere og erhvervsservice. Disse teams arbejder med enkelte virksomheder eller med mindre grupper af virksomheder, der er fælles om en given problemstilling.

Indsatsen består af 2 ting, nemlig teknologiafklaring hvor teamet kortlægger virksomhedens digitale modenhed og vækstpotentiale og testforløb hvor team og virksomhed i fællesskab udvikler avancerede cases og testforløb, der gennemføres i praksis. Det kan f.eks. være et prototypeforløb.

Del 3: Try-outs
Teknologivurderinger og testforløb giver vigtig information til både virksomhed og omgivelser. Erfaringer samles løbende sammen og omsættes til aktiviteter, rapporter og anbefalinger til  både virksomheders ledelser og medarbejdere, og til forsker og undervisningsgrupper.

Hvem kan deltage?

Projektet er for virksomheder i Jammerbugtem, der går med tanker om at komme i gang med en eller anden form for ”smart produktion”, eller for dem, som måske pusler lidt med tanken om, at få robotter ind i produktionslinjen. Dvs. man kan komme med i projektet uagtet modningsgrad af ide eller problemstilling.

Hvordan kommer man i gang?

Tag kontakt til Vækst Jammerbugt (se kontaktoplysninger i boksene til højre på siden), og vi kommer ud på virksomheden til et indledende (og i første omgang uforpligtende) møde, hvor mulighederne i projektet præsenteres. Mødet giver derpå en afklaring af, om virksomheden vil fortsætte i et egentligt projektforløb.